Om oss

Thomas Morkvist

Jag började arbeta med foto, men idag arbetar jag i huvudsak med keramik och ljud. Just nu kombinerar jag dock foto, film, ljud, glas och keramik.


Jag älskar att experimentera material som hamnar i min väg!


Har presenterats på Bohussalongen vid flera tillfällen och deltagit i Trollhättans öppna salong samt Vänersborgs vårsalong.


Under de senaste åren har jag deltagit i Gelvatres utställningar, genomfört tre performance-akter och på hösten 2019 har jag min första separatutställning, det blir på Galleri VITT Brus i Uddevalla.


Är Representerad i Uddevalla kommun.thomas@gelvatre.se


Eva Nordström

Brinner för att arbeta och uttrycka mig kreativt.

Arbetar i de flesta tekniker.


Tidigare mest måleri i olja/acryl, men på senare år mest blandteknik och då i form av  bilder men också skulptur och objekt.


Är utbildad på Kyrkerud i Värmland, Gerlesborgsskolan Bohuslän samt Göteborgs Universitet, fil kand i Konst o Bildvetenskap.


Är medlem i KKV Bohuslän sedan tidigt 2000-tal.


Har efter flertalet separatutställningar fokuserat på Gelvatres utställningar.


Är representerad i Uddevalla, Munkedal och Mariestads kommun.eva@gelvatre.se 

Steve Larsson

Förkärleken till den experimentella still-och rörliga bilden finns där. Merparten arrangerande fotografier med främst människan som objekt.

 

Field recordings och ett strävande att hitta ljud-landskap som under en kommande inkubationstid måste till en elektronisk injektion (vad annars?).

 

En längtan finns där, att få börja med installationer igen. Precis som för 25 år sedan då den egna konsten började med den första foto / installations-utställningen. Den gången tillsammans med Thomas Morkvist.


Är representerad i Uddevalla kommun.

steve@gelvatre.se

Eva Nordström

Passionate about working and expressing myself creatively.

Works in most techniques.


Previously, most paintings in oil / acrylic. But in recent years, most among techniques, in the form of photographs, but also sculpture and objects.


Educated at Kyrkerud in Värmland, Gerlesborgsskolan Bohuslän and Göteborg University, BA in Art o Image Science.

Is a member of the KKV Bohuslän since the early 2000s.


After a couple of own exhibitions I have focused to the Gelvatre exhibitions.


Represented at Uddevalla, Munkedal and Mariestads

municipality.
eva@gelvatre.se 

Steve Larsson

"The predilection for the experimental still and moving image is there. Most arranging photographs with mainly humans as objects.

 

Field recordings and a striving to find audio landscape that during an upcoming incubation time must be to an electronic injection (what else?).

 

A longing is there, to get start with the installation again. Just like 20 years ago when my own art began with the first photo / installation exhibition. That time together with Thomas Morkvist.


Represented at Uddevalla

municipality.
steve@gelvatre.se

Thomas Morkvist 

I started working with photography, but today I work mainly with ceramics and sound. Right now I combine however, photography, film, audio, ceramics and glass-casting.


I love to make things of exciting material that ends up in my neighborhood!

Experiment is my way.


I was presented at Bohussalongen on three occasions and then kept the creating for myself.


The last three years I have participated in Gelvatres exhibitions, Trollhättans Konsthall and Vänersborgs Konsthall. I have also conducted three performance acts and in the autumn 2019 I will have my first own exhibition, it will take place at Galleri VITT Brus, Uddevalla.


Represented at Uddevalla

municipality.thomas@gelvatre.se


Copyright © All Rights Reserved