Galleri

Här är bilder från vår utställning "Framtida minnen" 2016.

Bilderna visas i sin helhet när ni klickar på dem.

På fotografierna reflekteras väldigt mycket från rummet.

Här är bilder på verken från vår utställning "Verkligheten" 2015. Kompletteringar kommer under veckan.

Det är svårt att dokumentera inglasade verk, därför kommer de bilderna även finnas tillgängliga längre ner.


Here are some pictures from our exhibition "Reality" 2015. More information will come soon.

The pictures we mounted behind glass are also available further down this page.

2014

Här är bilderna från vår utställning "Namnlös" 2014.


Here are pictures from our exhibition "Nameless / Noname" 2014.

Copyright © All Rights Reserved